សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​បេសកកម្ម l MISSION STATEMENT

Previous slide
Next slide
ពួកយើងជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែមួយគត់ ដែលធ្វើការផ្ដោតទៅលើការជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញ ដែលបានបាត់ដំណឹង បែកបាក់ព្រាត់សមាជិកគ្រួសារ ដោយសារសង្គ្រាម របបប្រល័យពូជសាសន៍និងភាពក្រីក្រ តាមរយៈការធ្វើតេស្ត ឌីអិនអេ ដោយឥតគិតថ្លៃ និងការជួយជ្រោមជ្រែង និងការអប់រំ ។យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ក្នុងការធ្វើដូច្នេះ យើងមិនត្រឹមតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្រួសារដែលបែកបាក់ឡើងវិញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយព្យាបាលសហគមន៍ទាំងមូលដែលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរ។ រាល់ការធ្វើតេស្ត DNA ដែលធ្វើឡើងផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមដល់សាច់ញាតិដែលបាត់ខ្លួនទាំងនោះ។ រាល់ការផ្គូផ្គង DNA ជំនួសបំណែកនៃល្បែងផ្គុំរូបដែលបាត់ដែលភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រជាជាតិមួយ និងប្រជាជនខ្មែរទូទាំងពិភពលោក។

We are the only Cambodian organization dedicated to reuniting families separated and missing from war, genocide and poverty, through providing free DNA testing, assistance and education. We passionately believe that in doing so, we are not only reconnecting broken family ties, but also helping to heal entire communities affected. Every DNA test taken gives hope to those missing relatives. Every DNA match replaces a missing piece of the puzzle that connects Cambodia as a nation and Khmer people worldwide.

Scroll to Top