Previous slide
Next slide

សូមស្វាគមន៏​
មកកាន់គេហទំព័រ អង្គការសប្បុរសធម៌ដើម្បីគ្រួសារខ្មែរ

Welcome to khmer family charity organization (k.f.c.o)

បេសកកម្ម | MISSION

ពួកយើងជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែមួយគត់ ដែលធ្វើការផ្ដោតទៅលើការជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញ ដែលបានបាត់ដំណឹង បែកបាក់ព្រាត់សមាជិកគ្រួសារ ដោយសារសង្គ្រាម របបប្រល័យពូជសាសន៍និងភាពក្រីក្រ តាមរយៈការធ្វើតេស្ត ឌីអិនអេ ដោយឥតគិតថ្លៃ និងការជួយជ្រោមជ្រែង និងការអប់រំ ។
We are the only Cambodian organization dedicated to reuniting families separated and missing from war, genocide and poverty, through providing free DNA testing, assistance and eduction.

ចក្ខុវិស័យ | VISION

រាល់ការធ្វើតេស្ត ឌីអិនអេ មួយនឹងជួយឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់គ្រួសារមួយ។ រាល់ការផ្គូផ្គងលទ្ធិផល ឌីអិនអេ នឹងបំពេញនូវបំណែកមួយនៃចំណោតផ្គុំរូប ដែលជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជា ដែលជាជាតិមួយនិងប្រជាជនខ្មែរទូទាំងពិភពលោក។
Every DNA test taken gives hope to a family. Every DNA match replaces a missing piece of the puzzle that connects Cambodia as a nation and Khmer people worldwide.

ធ្វើតេស្ដ ឌី អិន អេ ដោយឥតគិតថ្លៃ
FREE DNA TESTING

បើសិនជាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកអាចនិងបញ្ជាក់បានថា អ្នកទទួលការធ្វើតេស្ដ ឌី អិន អេ ដោយឥតគិតថ្លៃ សូមធ្វើការចុះឈ្មោះអនឡាញដោយចុចលើតំណរភ្ជាប់នេះ https://bit.ly/3vuTDby ឬក៏ទាក់ទង លោក ឃិន ប៉ូថៃ ការិយាល័យខេត្ត សៀមរាប យើងខ្ញុំ ។
If you live in Cambodia, you may qualify for free testing. Sign up online at https://bit.ly/3vuTDby or get in touch with Khin-Po Thai in our Siem Reap office.

ការធ្វើតេស្ដ ឌី អិន អេ
TAKING A DNA TEST

ការធ្វើតេស្ត ឌីអិនអេ គឺយកសំណាកតាមរយៈការកោសយកពីក្រអូមមាត់ខាងក្នុង។ គ្មានការយកឈាមធ្វើតេស្តទេ។ យើងនឹងជួយកោសអ្នកក្នុងការធ្វើតេស្តនេះ ហើយយើងនឹងផ្ញើសំណាក ឌីអិនអេ របស់អ្នកទៅមន្ទីរពិសោធន៍អន្តរជាតិមួយ។
The DNA test involves a swab rubbed against your cheek inside your mouth. No blood is taken. We will assist you with taking the test. We will send off your DNA sample to an international laboratory.

តើអ្វីនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ទៀត?
WHAT HAPPENS NEXT?

យើងនឹងប្រាប់អ្នកពេលដែលលទ្ធិផលទទួលបានមកវិញ ហើយនិងការផ្គូរផ្គងដែលអ្នកអាចមានជាមួយមនុស្សដ៏ទៃទៀតដែលបានធ្វើតេស្ដ ឌី អិន អេ រួចហើយ ។ យើងនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធិផល ឌី អិន អេ របស់អ្នកជាទៀងទាត់ដើម្បីឃើញថាមានត្រូវជាមួយអ្នកថ្មីណាមួយដែរឬអត់?
We let you know when the results come back and what close matches you have with other people who have also taken a test. We will check your DNA result regularly to see if there are new matches, and we will inform you of close matches.

ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើននៅតាមបណ្តាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើការពិនិត្យ DNA រួចហើយ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការពិនិត្យ DNA ដែរ លទ្ធផលពិនិត្យរបស់អ្នកអាចត្រូវនឹងអ្នកដែលបានធ្វើការពិនិត្យរួចហើយ។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើការពិនិត្យដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយ អង្គការយើងនៅទីនេះ ចំនួននៃការពិនិត្យ DNA មានកំណត់ ដោយសារកញ្ចប់ថវិការបស់យើងក៏មានកំណត់ដែរ។ អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានពិនិត្យទៅតាមលំដាប់លំដោយលេខរៀង។សូមបំពេញទម្រង់ពាក្យស្នើសុំពិនិត្យ ហើយប្រាប់យើងថាអ្នកកំពុងស្វែងរកនរណា? ព្រមទាំងប្រាប់ពេលវេលា និងទីកន្លែងដែលអ្នកបានឃើញពួកគេជាលើកចុងក្រោយ។

ជួយយើងជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញ
HELP US REUNITE FAMILIES

ការបរិច្ចាគរបស់អ្នកនឹងជួយផ្តល់មូលនិធិដល់ការធ្វើតេស្ត ឌី អិន អេ សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។
Your donation will help fund DNA testing for Cambodian locals.
Scroll to Top